GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Triết lý kinh doanh của Công ty CP Cao Su Thái Dương, tức nhãn hiệu RubberT sẽ triển khai xoay quanh các giá trị cốt lõi của “T”.

Cam kết đối nội

  • Tâm
  • Tầm
  • Tín nhiệm
  • Tài năng

Cam kết đối ngoại

  • Với khách hàng: Thực tế – Trung thực
  • Với nhà cung cấp: Thành công
  • Với doanh nghiệp mới: Tiên phong
  • Với sản phẩm thay thế: Thách thức – Tỏa sáng
  • Với đối thủ cạnh tranh: Trí tuệ

Cam kết vĩ mô toàn cầu

Công ty Thái Dương quan tâm đặc biệt đến yếu tố THREATS: Những đe dọa, trở ngại, rủi ro trong môi trường kinh doanh. Từ đó, có những giải pháp xử lý rủi ro kịp thời đúng lúc để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài của mình.

Công ty Thái Dương quan tâm đặc biệt đến yếu tố Technological (Kỹ thuật): Luôn tìm tòi, nghiên cứu những công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại luôn được đổi mới và cập nhật thường xuyên.