MÁY MÓC THIẾT BỊ

  • Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị lắp đặt an toàn và luôn được cải thiện hiện đại, phù hợp với sản xuất hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường.
  • Hệ thống cán luyện tự động với công suất 300-400 tấn/1 tháng.
  • Với trên 60 máy ép thủy lực, 8 máy ép tiêm, 2 hệ thống máy tạo phôi và 6 máy cán hở.