NGUỒN NGUYÊN LIỆU

  • Mua trong nước: Cao su thiên nhiên, một số hóa chất và chất độn
  • Nhập khẩu: Các loại cao su tổng hợp: EPDM, NBR, CR, SBR, dầu, than đen…