CHÍNH SÁCH SA8000

                                                     “ Hiệu quả - Cải tiến liên tục - Phát triển bền vững”

Ban lãnh đạo CÔNG TY CỔ PHẨN CAO SU THÁI DƯƠNG công bố và cam kết thực hiện tuân thủ chuẩn mực trách nhiệm xã hội theo Tiêu Chuẩn SA8000, theo công ước quốc tế, luật lao động Việt Nam và các điều khoản của khách hàng.

Công ty cam kết thực hiện những yêu cầu sau trong hệ thống SA8000:

 

1. Lao động trẻ em: không sử dụng và không ủng hộ sử dụng lao động trẻ em dưới 13 tuổi.

1.1 Công ty Công ty chỉ sử dụng lao động đủ 15 tuổi trở lên

1.2 Nếu có bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện về lao động trẻ em công ty sẽ có trách nhiệm hỗ trợ thỏa đáng và cung cấp những điều kiện khác để trẻ em tiếp tục đi học cho đến tuổi trưởng thành.

 

2. Lao động cưỡng bức & bắt buộc:

2.1 Công ty không tham gia hoặc hỗ trợ việc sử dụng lao động cưỡng bức và bắt buộc cũng như không yêu cầu lao động thế chấp vật chất hoặc giao giấy tờ tùy thân cho công ty .

2.2 Công ty không thu giữ một phần tiền lương phúc lợi, tài sản, trả lương chậm, tăng ca bắt buộc ….

2.3 Công nhân có quyền rời khỏi nơi làm việc khi đã hoàn thành ngày làm việc theo quy định và được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với thông báo thích hợp với người sử dụng lao động.

2.4 Công ty không tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động buôn người

 

3. Sức khỏe & An toàn

3.1 Công ty cung cấp môi trường đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Giảm thiểu các nguyên nhân gây nguy hiểm.

3.2 Công ty đã bổ nhiệm ban chuyên trách về Sức khỏe và an toàn lao động

3.3 Tiến hành đào tạo về ATLĐ, sơ cấp cứu, PCCC cho tất cả cán bộ và công nhân viên trong nhà máy

3.4 Công ty thực hiện thủ tục quy định về việc nhận diện và đánh giá mối nguy về an toàn lao động và sức khỏe công nhân .

3.5 Công ty thực hiện hội đồng BHLĐ đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ phù hợp với điều kiện và mối nguy công việc

 

4. Quyền tự do hội họp và quyền thương lượng tập thể

4.1 Công ty thành lập tổ chức công đoàn, công nhân tự nguyện tham gia vào tổ chức và bầu cử chủ tịch công đoàn .

4.2 Không có hiện trạng nhân viên, đại diện người lao động tham gia tổ chức công đoàn bị phân biệt đối xử, quấy rối đe dọa và trả đũa . Đại diện người lao động có quyền liên hệ với thành viên của họ tại nơi làm việc.

 

5. Phân biệt đối xử

5.1 Công ty không phân biệt đối xử trong quá trình tuyển dụng, trả lượng, đào tạo ,thăng chức hoặc nghỉ hưu dựa trên phân biêt chủng tộc ,nguồn gốc quốc gia hay xã hội , độ tuổi hoặc bất kỳ điều kiện nào phát sinh phân biệt đối xử .

5.2 Công ty không thực hiện bất kỳ phép kiểm tra sự trong trắng hay mang thai nghén của lao động nữ trong bất kỳ tình huống nào khác .

 

6. Thực hành kỷ luật

6.1 Công ty luôn đối xử đúng đắn và tôn trọng nhân viên. Không có áp dụng hay bao chce cho việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế tinh thần hoặc thể chất hay sỉ nhục nhân viên .

 

7. Thời gian làm việc

7.1 Công ty tuân thủ quy định giờ làm việc ,ngày nghỉ lễ theo quy định luật lao động hiện hành và công bố rõ reàng trong thỏa ước lao động tập thể và chinh sách liên quan.

7.2 Công ty tuân thủ hoàn toàn yêu cầu về giờ giấc,phụ cấp làm thêm và được bố trí 1 ngày nghỉ /1 tuần làm việc .

7.3 Làm thêm phải dựa trên cơ sở tự nguyện không quá :4h/ngày ,12h/tuần ,30h/tháng và không thường xuyên.

 

8. Tiền lương

8.1 Tuân thủ mức lương tối thiểu theo quy định vùng,khu vực ,công việc như quy định của luật pháp .

8.2 Không thực hiện trừ lượng do mục đích kỷ luật .

8.3 Công nhân am hiểu cách tính lương , được phát phiếu lương để đối chiếu .Chuyển khoản ATM và tiền mặt theo cách thuận tiện nhất cho công nhân sử dụng .

8.4 Tiền lương ngoài giờ cao hơn bình thường và tính theo quy định :150% ,200%,300% .

 

9. Hệ thống quản lý SA8000

Chính sách trách nhiệm xã hội của công ty được thành lập văn bản,đươc thông tin đến toàn thể CB-CNV và để nơi dễ nhìn thấy trong công ty và khi cần thông tin đến khách hàng và các bên quan tâm.

Lưu ý địa chỉ liên lạc với tổ chức đảm bảo tiêu chuẩn SA8000 toàn cầu :

Social Accountability International (SAI)

Cơ quan trách nhiệm giải trình xã hội quốc tế

 

15 Phía tây Phố số 44, Tầng 6 , New York, NY 10036

Điện thoại: (212) 684-1414

Email: info@sa-intl.org

 

15 West 44th Street, Tầng 6, New York, NY 10036

Điện thoại: (212) 684-1414

Email: info@sa-intl.org

 

 

 

Social Accountability Accreditation Services

Dịch vụ về trách nhiệm kiểm định xã hội

 

15 Phía tây Phố số 44, Tầng 6, New York, NY 10036

Phone number: (212) 391-2106

Fax: (212) 684-1515

Email: info@sa-intl.org

 

15 West 44th Street, 6th Floor, New York, NY 10036

Phone number: (212) 391-2106

Fax: (212) 684-1515

Email: saas@saasaccreditation.org

 

 

CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM

Trụ Sở Chính Tại Phòng 1106, Lầu 11, Tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 3820 0066

Fax: +84-28 38 200 022

Email: info.vietnam@bsigroup.com

 

BSI VIET NAM Co. Ltd.

Post: Suite 1106, 11th Floor, Citilight Tower,
45 Vo Thi Sau Street, Dakao ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone number: +84-28 38 200 066

Fax: +84-28 38 200 022

Email: info.vietnam@bsigroup.com

 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

 

GIÁM ĐỐC