Chăn nuôi - Thú y

Rubber teats

  • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
  • Độ cứng: 30 - 60 shoreA
  • Khách hàng: GWM GmBH (Germany)

Nút peniciline

  • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên hoặc Nitril
  • Độ cứng: 50 ± 3 ShoreA
  • Khách hàng: Hanvet, Marphavet, ...

Cow Mat

  • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
  • Độ cứng: 75 ± 5 ShoreA
  • Khách hàng: