Ngành Điện

Nắp chụp LA, FCO

  • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
  • Độ cứng: 55 ± 5 ShoreA
  • Khách hàng:

Meter box

  • Nguyên liệu: Nhựa Composite
  • Độ cứng:
  • Khách hàng: