Gia dụng - Chế biến thực phẩm

Silicone Mug

  • Nguyên liệu: Silicone rubber
  • Độ cứng: 50-60 Shore A
  • Khách hàng: Vietnam

Gasket, Lid drink top

  • Nguyên liệu: Cao su silicone
  • Độ cứng: 30 - 70 shoreA
  • Khách hàng: Ecojarz, Mỹ

Ruột nước

  • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
  • Độ cứng: 30 ± 5 ShoreA
  • Khách hàng: