Gia dụng - Chế biến thực phẩm

Ice mold & tray

 • Nguyên liệu: Cao su Silicone
 • Độ cứng:
 • Khách hàng:

Glass & cup

 • Nguyên liệu: Cao su Silicone
 • Độ cứng:
 • Khách hàng:

Gasket, Lid drink top

 • Nguyên liệu: Cao su silicone
 • Độ cứng: 30 - 70 shoreA
 • Khách hàng: Ecojarz, Mỹ

Ruột nước

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 30 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng: