Đồ chơi cho thú cưng

Dinosaur Bone

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 30 - 80 ShoreA
 • Khách hàng:

Flyer

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 60 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng: Hardware Component, Mỹ

Tough Toys

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 30 - 80 ShoreA
 • Khách hàng: Happy Pet (UK)

Huckama

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 30 - 80 ShoreA
 • Khách hàng: Ruffwear (USA)

Small - Large Pretzel

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 60 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng:

Gourdo

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 60 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng: Ruffwear