Cao su ngành Gia dụng - chế biến thực phẩm

Ice mold & tray

  • Nguyên liệu: Cao su Silicone
  • Độ cứng:
  • Khách hàng:

Glass & cup

  • Nguyên liệu: Cao su Silicone
  • Độ cứng:
  • Khách hàng:

Gasket, Lid drink top

  • Nguyên liệu: Cao su silicone
  • Độ cứng: 30 - 70 shoreA
  • Khách hàng: Ecojarz, Mỹ