Ngành Kỹ thuật cao

Scraper cushion

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 50 - 60 shoreA, 70 - 80 shoreA
 • Khách hàng: Australia

Aircraft wheel chocks

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 75 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng: Viet Nam airport

Solid tires

 • Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
 • Độ cứng: 75 ± 5 ShoreA
 • Khách hàng: Viet Nam airport

Sadding pack

 • Nguyên liệu: Cao su nitril
 • Độ cứng: 50 - 60 shoreA, 70 - 80 shoreA
 • Khách hàng: Japan